Bilgi Güvenliği Politikası

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ
  • Sahip olduğumuz kurumumuzun, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin bilgi varlıkları ve kişisel verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumak
  • Bilgi Güvenliği kapsamında oluşabilecek riskleri değerlendirmek ve yönetmek
  • Bilgi ve kişisel veri güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamak
  • Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi ve kişisel veri güvenliği gereksinimleri sağlamak
  • İş sürekliliği kapsamında bilgi güvenliği tehditlerini azaltmayı, Bilgi Teknolojilerinin sürdürülebilirliğini sağlamak
  • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamak